pushbox

Algemene communicatievaardigheden

Communicatie lijkt zo makkelijk maar dat is het niet. In deze training word je je bewust van de belangrijkste communicatievaardigheden die we allemaal de hele dag nodig hebben. Je leert de do’s en don’ts van een goede communicatie en krijgt veel praktische tips om ruis in de communicatie te voorkomen.
Luisteren samenvatten doorvragen

Luisteren samenvatten doorvragen

In deze module over communicatievaardigheden bespreken we het luisteren, samenvatten en doorvragen. Deze communicatievaardigheid is een basis vaardigheid die in veel verschillende situaties te gebruiken is. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken tijdens commerciële gesprekken, coachingsgesprekken en adviesgesprekken.

Metacommunicatie

Metacommunicatie

In deze module over communicatievaardigheden worden twee belangrijke vaardigheden besproken: metacommunicatie en het geven van reflecties. Beide vaardigheden kunnen in veel situaties worden toegepast, maar zijn in de praktijk zeker niet altijd makkelijk.

Constructieve feedback geven

Constructieve feedback geven

Feedback geef je als je graag wil dat het gedrag of de houding van iemand anders verandert. Goed feedback geven is lastig. Vaak wordt er tegen opgezien om iemand te vertellen wat je dwars zit en waar je tegenaan loopt. In deze module leer je de regels van feedback zodat je weet hoe je iemand op een goede wijze kunt aanspreken. Op deze manier wordt er veel vaker gehoor gegeven aan jouw feedback.

Nog meer feedback

Nog meer feedback

In deze module over communicatievaardigheden leer je nog meer feedbacktechnieken. Je leert nog een aantal belangrijke punten voor het geven van feedback. Ook leer je de regels voor het ontvangen van feedback.

Verbale en non verbale communicatie

Verbale en non verbale communicatie

Communicatie gaat niet alleen verbaal. Een groot deel van de communicatie gaat non-verbaal. In deze module word je je bewust van de impact van non-verbale communicatie en leer je hoe je congruent kunt communiceren.

Verschil tussen man en vrouw

Verschil tussen man en vrouw

Vaak hebben mannen en vrouwen een andere stijl van communiceren. In deze module word je je bewust van de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen. Door hier rekening mee te houden kun je efficiënter communiceren.