pushbox

Mediation- en bemiddelingsvaardigheden

In jouw werk heb je vaak te maken met meningsverschillen en verschillen in persoonlijkheden en gedrag van jouw medewerkers. Deze verschillen kunnen communicatieproblemen veroorzaken die kunnen uitgroeien tot conflicten. In deze training leer je mediation- en bemiddelingsvaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat communicatieproblemen snel worden opgelost.
Luisteren, samenvatten en doorvragen

Luisteren, samenvatten en doorvragen

Alle managers hebben te maken met conflicten. Ze kunnen zelf bij een conflict betrokken raken of mensen in hun team kunnen met elkaar een conflict hebben. In deze module leer je de drie belangrijkste vaardigheden die je als manager kunt gebruiken om met conflicten om te gaan: het luisteren, het samenvatten en het doorvragen.

Fasering in een bemiddelingsgesprek

Fasering in een bemiddelingsgesprek

Als je besluit om te bemiddelen in een probleem dat tussen collega’s is ontstaan, dan is het goed om het gesprek op te bouwen volgens een logische structuur. De fases zijn als volgt: startfase, exploratiefase, onderhandelingsfase en afsluitingsfase. In deze module leer je hoe je deze fasering kunt toepassen.

Omgaan met weerstand en vastzittende emoties

Omgaan met weerstand en vastzittende emoties

Samenwerkingsproblemen of problemen in de onderlinge communicatie leveren vaak spanning en emoties op. Een conflict of een dreigend conflict roept meestal niet het beste in iemand naar voren. In deze module leer je wat je kunt doen als je te maken krijgt met weerstand en vastzittende emoties.

Conflictsignalen

Conflictsignalen

In deze module voor managers gaan we het hebben over signalen van dreigende conflicten of communicatieproblemen. Waar moet je als manager goed op letten? En wanneer moet je er iets mee doen?

De manager als bemiddelaar

De manager als bemiddelaar

Waarom heb je als manager soms de rol van bemiddelaar? In deze module bemiddelingsvaardigheden leer je waarom het belangrijk is als manager te bemiddelen in conflicten tussen teamleden. Aan de orde komen een aantal verschillende manieren om te bemiddelen.

Een goede verwijzing

Een goede verwijzing

Met de kennis uit de vorige modules heb je geprobeerd door een juiste interventie zelf een geschil op te lossen. Toch is de onvrede of het conflict niet opgelost. Het is nu voor jou de tijd om iemand anders er bij te halen. Wat zijn jouw opties hierbij en wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?