pushbox

Samenwerken

Samenwerken is geen automatisme. In deze training leer je wat er allemaal voor nodig is om succesvol met elkaar samen te werken en hoe je er voor zorgt om de samenwerking goed te houden.
Effectief vergaderen

Effectief vergaderen

In deze module over samenwerking leer je hoe je effectief kunt vergaderen. Aan de orde komen welk doel een vergadering heeft, wat de rol van de voorzitter is, hoe men moet brainstormen en hoe men consensus kan bereiken. En natuurlijk krijg je weer veel praktische tips over de do’s en don’ts van vergaderen.

Teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin

Om een echt goed team te zijn, is het belangrijk dat je elkaar aanvult en gebruik maakt van elkaars sterke kanten. De beste teamresultaten worden namelijk behaald in teams met een evenwichtige samenstelling, waarin teamleden met verschillende persoonlijkheidskenmerken elkaar aanvullen of corrigeren. In deze module komen de verschillende rollen die mensen in een team kunnen hebben aan de orde.

Roos van Leary

Roos van Leary

In deze module over gedragsvormen leer je hoe het komt dat het gedrag van de een het gedrag van de ander beïnvloedt. Het passieve gedrag van jouw medewerker zorgt ervoor dat jij misschien wel baziger doet dan dat je zelf zou willen. In deze module wordt de interactie tussen mensen besproken aan de hand van de Roos van Leary.

Succesvol samenwerken

Succesvol samenwerken

Vaak gaat men er onbewust van uit dat samenwerken een automatisme is. Maar niets is minder waar. Samenwerken is veel moeilijker dan vaak wordt gedacht. Je moet bewust met samenwerking bezig zijn om er een succes van te maken. In deze module leer je hoe je succesvol kunt samenwerken en wat je daarvoor moet doen.

Besluitvorming

Besluitvorming

Overeenstemming bereiken in een groep is geen makkelijk proces. Zoveel mensen, zoveel meningen. In deze module over samenwerking leer je hoe je besluiten neemt met jouw team en hoe een zorgvuldig besluitvormingsproces er uitziet.

Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Goed samenwerken is geen automatisme. Toch is het niet altijd makkelijk om grip te krijgen op wat er precies aan de hand is. Wat maakt dat een bepaald team of een afdeling niet helemaal soepel loopt? Of het tegenovergestelde waarom loopt een team of een projectgroep juist wel erg goed. In deze module maak je kennis met de principes van het groepsproces en de groepsdynamiek.

Teambuilding

Teambuilding

TODO